View on GitHub

SubSync

Subtitle Speech Synchronizer

Pobieranie

Wszystkie wersje dostępne tutaj.

Windows

Linux

Kod źródłowy